ZPĚT - DOMŮO úřadu

 

Vážení,

 

oznamujeme Vám, že s účinností od 10.11.2020 byl do uvolněného Exekutorského úřadu Ostrava v obvodu Okresního soudu v Ostravě jmenován soudním exekutorem Mgr. Petr Hloch po soudním exekutorovi JUDr. Milanu Vlhovi, kterému zanikl výkon exekutorského úřadu dnem 28.2.2017.

 

Dne 1.2.2021 soudní exekutor Mgr. Petr Hloch oficiálně zahájil svou činnost v sídle exekutorského úřadu na adrese Bukovanského 1329/33, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava a je tak připraven poskytovat kompletní služby soudního exekutora v oblasti exekučního práva i  souvisejících právních oblastech a rovněž bude pokračovat v exekuční a další činnosti ve všech převzatých exekučních řízeních po JUDr. Milanu Vlhovi.

 

Všechny informace Vám poskytneme při osobním setkání v sídle úřadu, telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty.